Jun

6 2015

Schaarai Zedek Jada & Madelyn Kamuf B'Not Mitzvah

4:30PM - 6:00PM  

Congregation Schaarai Zedek 3303 W Swann Ave
Tampa, FL 33609-4643
(813) 876-2377 (Phone)
(813) 873-1401 (Fax)
office@zedek.org
http://www.zedek.org

Contact Schaarai Zedek Temple Office
(813) 876-2377 (Phone)
(813) 873-1401 (Fax)
office@zedek.org
http://www.zedek.org

Jada & Madelyn Kamuf B'Not Mitzvah
Saturday, June 6 - 4:30 pm