Community Calendar

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

30

Rosh Hashana

JCCS CLOSED

1

Rosh Hashana

4

5

8

Erev Yom Kippur

9

Yom Kippur

JCCs CLOSED

11

12

22

Simchat Torah

31

2