Sep

10 2016

Kol Ami- Kaiya Walsh's Bat Mitzvah

9:30AM - 12:00PM  

Congregation Kol Ami 3919 Moran Road
Tampa, FL

Contact Mitchell Weiss
execdirector@kolami.org

Kol Ami celebrates Kaiya Walsh's Bat Mitzvah